Prohlídka hradu

Bývalá vrátnice hradu
Hrad studně
Hrad z věže
Rabí z nejvyšší věže
Rabí z věže

Každoročně na Rabí zavítá asi 70 tisíc návštěvníků. Do hradu přijdete tzv. „příhradkem“, tedy systémem tří hradních bran. Ocitnete se na velkém nádvoří, které pochází z 16. století a je nejmladší částí hradu. Vzniklo obehnáním celé pevnosti silnou hradební zdí, do které je zabudován systém dělových bašt. Délka zdiva dosahuje úctyhodných 9 km. Uprostřed nádvoří je bývalá konírna, která v současnosti slouží jako výstavní sál a prostor pro koncerty a svatební obřady. Jihozápadní strana nádvoří je uzavřena křídlem tzv. Břeňkova paláce. Nejstarší částí hradu je vysoká věž, která sloužila k obytným i obranným účelům, tzv. donjon. Pochází z 14. století. Pod věží vzniklo malé hradní nádvoří s hradní studnou, která byla ručně vylámána ve skalním podloží až do 60 m.

Expozici tvoří dva okruhy.

První okruh zahrnuje prohlídku interiéru. Čeká vás prohlídka druhého hradního nádvoří, čtyři zpřístupněné místnosti tzv. Břeňkova paláce, kde se prohlídnete model hradu ve třech vývojových etapách, dále erby šlechtických rodů, kteří se na Rabí vystřídali, expozice gotických a renesančních nálezů z přelomu 15. a 16. století. Vystoupíte na vyhlídkovou terasu, prohlédnete si místnosti hradních sklepů a hladomornu.

Druhý okruh zahrnuje prohlídku druhého hradního nádvoří s hradní konírnou, první hradní nádvoří s 60 m hlubokou studnou a lednicí, výstup na 26 m vysokou vyhlídkovou věž, která je nejstarší částí hradu a nazývá se donjon. Zde se vám při hezkém počasí otevřou nádherné výhledy do okolí. Na závěr prohlídky sestoupíte do nejspodnějšího podlaží hradního sklepení s přírodní krápníkovou výzdobou a expozicí vzácných kachlí. Kachle, v jejichž reliéfu se nachází postava, jsou ryze českou specialitou. V tomto období se nenacházejí v celé středověké Evropě, snad jen v blízkém příhraničí Čech. Jinde převládaly květiny nebo ornamenty. Kachle, v jejichž reliéfu se nachází nějaká postava, jsou ryze českou specialitou. V tomto období se nenacházejí v celé středověké Evropě, snad jen v blízkém příhraničí Čech. Jinde převládaly květiny nebo ornamenty. 

Prohlídka  bude časem rozšířena o hradní kostel ze 13. století, na jehož opravě se pracuje. Jako na většině hradů, je i na Rabí připraven program - folkové kapely, tržiště, kejklíři či středověké bitvy.

Kontakt

Michal Novák, kastelán, Rabí 342 01, Sušice 1
Tel. +420 376 596 171, fax: +420 376 596 235