Židovský hřbitov

Po doplnění energie v jedné z mnoha útulných restaurací nebo cukrárně se můžete vydat po dalších historických památkách tohoto místa. Patří k nim zbytky židovského ghetta a židovský hřbitov. Ten pochází ze 17. století, z období, kdy se tu začala usazovat židovská komunita. Pověst praví, že ten, kdo položí kamínek u náhrobku Benjamina, syna Jicchaka Segala z roku 1732 (najdete ho nahoře u zdi), tomu se vyplní tajné přání. Musí to ovšem být přání nezištné a nesmíte přát nikomu nic zlého! Židovský hřbitov má protáhlý půdorys se zdí z lomového kamene. Ta se připojuje k vnější hradební zdi hradu. Dům č. 102 je bývalou synagogou.