Dny Šumavského Trojhradí / Nejpevnější v zemi? Dobývání a obrana hradu Rabí ve středověku

O druhém červnovém víkendu se na hradě Rabí konají Dny Šumavského trojhradí. Tentokrát se zaměříme na dobývání a obranu hradu Rabí ve vrcholném a pozdním středověku.

Po celý víkend bude volně průchozí celý hradní areál. Příchozí si budou moci projít velké nádvoří i to malé, kde se nachází studna a hospodářské zázemí. Budou moci vyjít do prvního patra Nového paláce, které slouží jako vyhlídkové místo, navštívit nejstarší část hradu (včetně vysoké obytné věže, tak zvaného donjonu) nebo prozkoumat členitá sklepení.

Velké nádvoří navíc po oba dny obsadí větší či menší modely vojenských strojů. Milí a vážení kolegové z Lucistnice.cz podají zasvěcený výklad o vývoji obléhacích, respektive dobývacích strojů a detailně popíší jejich fungování. Z menšího katapultu si budou moci návštěvníci vystřelit.

   Po oba víkendové dny dále nabízíme speciální prohlídky hradu (a to v 10.15, 13.0016.30). Během nich se lidé dozví mnohé o obranném systému hradu a naopak o strategii dobývání, zjistí, jakým způsobem Jan Žižka mohutnou rabskou pevnost dobyl a navštíví i běžně nepřístupný hradní příkop.

   Vzhledem k tomu, že prohlídka bude mít odbornější charakter, zvažte, prosíme, účast dětí ve věku do šesti let.